รอบรู้เรื่อง “กลีเซอรีน (Glycerin)” คืออะไรและใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?

❝ กลีเซอรีน (Glycerin) หรือ กลีเซอรอล (Glycerol) เป็นของเหลวที่ไม่มีสี มีความหนืด และมีรสหวาน [...]