“คลอรีน” ประโยชน์และการใช้งาน

คลอรีน คืออะไร? คลอรีน (Chlorine) เป็นสารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูง จัดอยู่ในกลุ่มฮาโลเจน (กลุ่ม O) ในตารางธาตุ [...]