“ซิลเวอร์นาโน” คุณสมบัติและประโยชน์ในการใช้งาน

ซิลเวอร์นาโน (Silver Nano) คืออะไร? คือ เทคโนโลยีการสังเคราะห์เงินหรือซิลเวอร์ (Silver) ให้มีขนาดเล็กในระดับนาโนเมตร (Nanometer) [...]