ทินเนอร์ คืออะไร? ข้อควรระวังในการใช้งาน!

ทินเนอร์ (Thinner) คือ ส่วนผสม (Mixture) โดยนำเอาตัวทำละลาย (Solvent) ชนิดต่าง ๆ [...]