“เฮกเซน (Hexane)” คืออะไร ประโยชน์และข้อควรระวัง!

เฮกเซน (Hexane) เฮกเซนนั้นเป็นของเหลวใส ไม่มีสี จุดเดือดต่ำ เป็นสารที่ผลิตได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบหรือการแยกก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่ถูกนำมาใช้งานสำหรับเป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น [...]