มารู้จัก “สารซักฟอก” สารทำความสะอาด คุณสมบัติเป็นอย่างไร?

❝ สารซักฟอก และ สารทำความสะอาด ทั่วไปมีมากมายหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดเสื้อผ้า เครื่องใช้ภายในบ้าน รวมไปถึงการทำความสะอาดสิ่งอื่น ๆ จึงได้มีการพัฒนาสารเคมีที่ช่วยในการซักล้าง และทำความสะอาดเพื่อให้งานซักล้างเป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวกรวดเร็ว [...]