สารลดแรงตึงผิว (Surfactant) เป็นอย่างไรกัน?

❝ สารลดแรงตึงผิว มีบทบาทที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในแต่ละวันมนุษย์ใช้สารลดแรงตึงผิวแทบทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น สบู่, แชมพู, ครีมนวด, [...]