แลคเกอร์ คืออะไร ประโยชน์และพิษต่อร่างกาย!

แลคเกอร์ (Lacquer) ❝ เป็นสารเคลือบผิววัตถุที่ระเหยไว ประกอบด้วย ไนโตรเซลลูโลส, พลาสติกไซเซอร์, เรซิน เอทิลแอลกอฮอล์ [...]