ดับกลิ่นอับในห้องน้ำ อย่างไร? ด้วยของใกล้ตัว

เมื่อพูดถึง “ห้องน้ำ” สิ่งที่จำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน อาจจะเจอปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ กลิ่นอับในห้องน้ำ อาจจะเกิดมาได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งมีโอกาสเกิดได้กับห้องน้ำทุกห้องในบ้าน สาเหตุนั้นจะมีอะไรบ้าง แล้วจะแก้กลิ่นเหล่านั้นได้อย่างไร [...]