อะซิโตน (Acetone) มีประโยชน์ อันตรายแค่ไหน?

อะซิโตน (Acetone) คืออะไร? คือ ของเหลวที่ระเหยได้ มีกลิ่นคล้ายมิ้นท์ ไม่มีสี แต่สามารถติดไฟได้ง่าย โดยมีจุดเดือดที่ [...]