เช็คด่วน! จุดเสี่ยงในบ้าน อาจเป็นแหล่งสะสมของ เชื้อโรค ต่าง ๆ

☛ ในช่วงนี้ทั้ง มลพิษ ทั้ง PM 2.5 รวมถึงเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 [...]