แมกนีเซียมออกไซด์ ประโยชน์และพิษต่อร่างกาย

แมกนีเซียมออกไซด์ (Magnesium oxide) เป็นแร่ของแข็งสีขาว เป็นสารประกอบโลหะออกไซด์ของแมกนีเซียม (Mg) เมื่อละลายน้ำแล้วจะทำให้น้ำเป็นด่าง นำมาใช้ประโยชน์หลายด้าน ทั้งในด้านอุตสาหกรรม [...]