เลือกอย่างไร? “แอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อ” เพื่อจัดการเชื้อโรคและโควิด-19

ในยุคที่ไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 (COVID-19) กำลังระบาด ทุกคนต่างมองหาอุปกรณ์ที่จะช่วยป้องกันตัวเองจากเชื้อโรค หนึ่งในนั้นคือ “แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค” แต่แอลกอฮอล์ก็มีหลายแบบ มีความเข้มข้นที่ต่างกัน [...]