“โคเคน” คืออะไร? ผลข้างเคียงและการออกฤทธิ์

❝ โคเคน คืออะไร? โคเคน (Cocaine) นั้นจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 คือ เป็นยาเสพติดให้โทษทั่วไป ในกลุ่มเดียวกับฝิ่น [...]