ภัยอันตรายจาก “ซิลิโคน (Silicone)” ที่เราอาจจะไม่รู้

สารซิลิโคน (Silicone)  เป็นสารกลุ่มโพลิเมอร์สังเคราะห์ซิลิโคน เป็นสารที่ไม่มีสี โปร่งใส และมีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ในรูปของเหลว แป้งเปียก [...]