6 ไอเทมคู่กาย…อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 และมลพิษ

อุปกรณ์ป้องกันโควิด รวมถึงป้องกันมลพิษ ยังคงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากมลพิษทางอากาศ ทั้งฝุ่น PM2.5 ยังคงมีต่อเนื่อง แม้สถานการณ์การระบาดของ ไวรัสโคโรนา [...]