OEM และ ODM คืออะไร? แตกต่างกันอย่างไร?

การสร้างแบรนด์สินค้าประเภทอาหารเสริมได้รับความนิยมมากขึ้นในยุคปัจจุบัน เพราะสามารถทำได้อย่างรวดเร็วกว่าเมื่อก่อนมาก เนื่องจากมีโรงงานรับผลิตอาหารเสริมครบวงจร พร้อมที่รองรับงานในเสร็จสรรพ จึงทำให้นักธุรกิจหน้าใหม่เป็นเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมได้อย่างง่ายดาย ในส่วนของโรงงานรับผลิตอาหารเสริมครบวงจรเองนั้นก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากยิ่งขึ้นพร้อม ๆ กับสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจของตัวเองไปในตัว ในรูปแบบการทำงานในส่วนของโรงงานที่รับผลิตอาหารเสริมนั้น [...]